Lege på vegne av pasient - blå resepthttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-bla-reseptLege på vegne av pasient - blå resept149
Lege på vegne av pasient - individuell stønadhttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-individuell-stonadLege på vegne av pasient - individuell stønad150
Individuell stønad til opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerterhttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/individuell-stonad-til-opioider-ved-langvarige-ikke-kreftrelaterte-smerterIndividuell stønad til opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter429
Lege på vegne av pasient - legemiddel på kvit resept og infertilitetsbehandlinghttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-legemiddel-pa-kvit-resept-og-infertilitetsbehandlingLege på vegne av pasient - legemiddel på kvit resept og infertilitetsbehandling154
Lege på vegne av pasient - andre stønadsområderhttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/lege-pa-vegne-av-pasient-andre-stonadsomraderLege på vegne av pasient - andre stønadsområder153
Yrkesskadehttps://helfo.no/yrkesskadeYrkesskade48
Helserettar for asylsøkjarar i Noreghttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/helserettar-for-asylsokjarar-i-noregHelserettar for asylsøkjarar i Noreg258
Refusjon av utgifter til spesialisthelsetjenester i andre EU/EØS-landhttps://helfo.no/helseaktor/lege/regelverk-for-lege/pa-vegne-av-pasienten/refusjon-av-utgifter-til-spesialisthelsetjenester-i-andre-eueos-landRefusjon av utgifter til spesialisthelsetjenester i andre EU/EØS-land144