Avtale for laboratorier og røntgeninstitutthttps://helfo.no/helseaktor/laboratorier-og-rontgen/avtale-for-laboratorier-og-rontgeninstituttAvtale for laboratorier og røntgeninstitutt342
Oppgjør for laboratorier og røntgeninstitutthttps://helfo.no/helseaktor/laboratorier-og-rontgen/oppgjor-for-laboratorier-og-rontgeninstituttOppgjør for laboratorier og røntgeninstitutt343
Regelverk for laboratorier og røntgeninstitutthttps://helfo.no/helseaktor/laboratorier-og-rontgen/regelverk-for-laboratorier-og-rontgeninstituttRegelverk for laboratorier og røntgeninstitutt344
Finn Helfos skjemahttps://helfo.no/skjemaFinn Helfos skjema10