Slik inngår kommunen avtale om tilskot til multidosehttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-multidoseordningen/slik-inngar-kommunen-avtale-om-tilskudd-til-multidoseSlik inngår kommunen avtale om tilskot til multidose135
Regelverk og refusjonar ved tilskot til multidosehttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/kommunen-og-multidoseordningen/regelverk-og-refusjonar-ved-tilskot-til-multidoseRegelverk og refusjonar ved tilskot til multidose137