Logo for print
1.
Om avtalen

​En avtale om direkte oppgjør er en gjensidig forpliktende avtale mellom kommunen og Helfo. Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i mønsteravtalen med vedlegg.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan dere sender inn kravet

Når avtalen med Helfo er inngått, overtar kommunen pasientens krav. Da får kommunen økonomisk oppgjør direkte fra Helfo.

Avtalen skal sørge for at økonomisk oppgjør er oversiktlig og forutsigbart. Den forenkler prosessen for både kommunen og pasientene.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom dere skal endre konto-/kidnummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør dere det via Altinn.  Velg «endring» i stedet for «ny avtale». 

Roller og rettigheter

Den eller de som skal endre eller inngå avtale om direkte oppgjør på vegne av kommunen, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for kommunen i Enhetsregisteret. Rollen gir rettighet til å fylle ut skjemaet. Den som skal signere skjemaet, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.

 

2.
Husk dokumentasjon

​Når kommunen skal inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo, legger dere inn alle nødvendige opplysninger i Altinn. Noen opplysninger er allerede hentet fra Enhetsregisteret eller Helsepersonellregisteret.

Dere skal fylle ut

• informasjon om behandleren(e)

• informasjon om praksisen(e)

I skjemaet får dere spørsmål om det skal leveres individuelt oppgjør eller samlet for flere leger.

For nye fastleger skal fastlegeavtalen legges ved.

Kommunen har også ansvar for å melde inn endringer til fastlegeregisteret via skjemaet «Melding til fastlegeregisteret» . Mer informasjon om dette finner du under «Kommunar og fastlegeordninga» på helfo.no.

Veiledet tjeneste erstattes av spesialisering i allmennmedisin

Leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen fra og med 1. mars 2017 må nå være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering. Det nye kompetansekravet erstatter ordningen med veiledet tjeneste. Les mer om de nye kravene – og hva kommunene og legene må gjøre.

Har legen fullført tre år med veiledet tjeneste, må han/hun selv søke Helsedirektoratet om godkjenning som allmennlege.


 

3.
Registrer avtaleopplysninger

​Dere skal registrere opplysningene i Altinn.

Ved å trykke på knappen «Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn» nederst på siden kommer dere rett inn på skjemaet dere skal fylle ut. Logg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Velg deretter hvem dere skal representere i nedtrekksmenyen.

Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn

Hvordan endre dersom du har levert skjema med feil opplysninger?

Dersom du har oppgitt feil opplysninger i skjemaet du sendte inn, kan du rette opp ved å fylle ut nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Dersom feilen bare gjelder kontaktinformasjon eller bank-/kidnummer, kan du i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må du fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger. 

4.
Veien videre

​Etter at Helfo har saksbehandlet avtalen, vil dere motta en tilbakemelding fra oss. Normal saksbehandlingstid for å inngå avtale om direkte oppgjør er to uker.

Dersom dere sender refusjonskrav før avtalen er inngått, kan det medføre forsinkelser i utbetalingen. Helfo kan ikke utbetale oppgjør før alle avtaleopplysninger er dokumentert og registrert.

Les også hvordan dere skal sende inn refusjonskrav.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?