Fakturaer fra Helfo for helsehjelp i annet EØS-landhttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/fakturaer-fra-helfo-for-helsehjelp-i-annet-eos-landFakturaer fra Helfo for helsehjelp i annet EØS-land217
Helserettar for asylsøkjarar i Noreghttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/helserettar-for-asylsokjarar-i-noregHelserettar for asylsøkjarar i Noreg258
Innmelding av eigendelar utløyst av fastlønte i den kommunale legetenestahttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/innmelding-av-eigendelar-utloyst-av-fastlonte-i-den-kommunale-legetenestaInnmelding av eigendelar utløyst av fastlønte i den kommunale legetenesta240
Rett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norgehttps://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/rett-til-rehabilitering-for-personer-pa-midlertidig-opphold-i-norgeRett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norge283Rett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norge