Logo for print

​Reglene om søknad og godkjenning fremgår av forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. FBV-forskriften § 3 lister opp hva virksomheten forplikter seg til dersom den skal bli FBV-leverandør.

Helfo sender en bekreftelse på e-post til virksomheten når søknaden er mottatt. E-posten vil inneholde saksnummer, samt informasjon om saksbehandlingstid og kontaktperson i Helfo.

Virksomheten gis anledning til å søke selv om ikke alle systemer for å ivareta forpliktelsene i FBV-forskriften er på plass:

Vilkårene er oppfylt på søknadstidspunktet: Dersom virksomheten oppfyller alle vilkårene på søknadstidspunktet, vil virksomheten bli godkjent og erklært som operativ FBV-leverandør. Helfo sender vedtak om godkjenning til virksomheten, som blir registrert i Helsetjenestekatalogen og valgbar i  «Velg behandlingssted» på helsenorge.no. Pasienter kan da velge å motta behandling hos denne helsetjenesteleverandøren.

Vilkårene er ikke oppfylt på søknadstidspunktet: Dersom virksomheten trenger tid til å oppfylle vilkårene i FBV-forskriften § 3, vil den likevel kunne sende inn søknaden og få en godkjenning fra Helfo. For at virksomheten skal bli registrert i Helsetjenestekatalogen og kunne motta pasienter, må den imidlertid sende en bekreftelse til Helfo når alle vilkårene i FBV-forskriften § 3 er oppfylt. Dette sendes på eget skjema. Virksomheten vil så motta en erklæring fra Helfo. Deretter vil den bli registrert i Helsetjenestekatalogen og kan ta imot pasienter.

Søknadsskjema finner du her.

Bekreftelssesskjema finner du her.

Veiledning til skjemaene finner du her.

​Fant du det du lette etter?