Logo for print

​Ofte finner Helfo et tilbud hos en av de private helsetjenesteleverandørene Helfo har avtale med. På denne siden finner du en oversikt over hvilke helsetjenesteleverandører dette for tiden gjelder.

Det er imidlertid flere ting pasienten må være klar over:

 • Pasienten kan ikke kontakte behandler selv. Pasienten kan heller ikke velge hvilken behandler pasienten ønsker å benytte. Hvor pasienten eventuelt får et annet tilbud, avhenger av medisinskfaglige vurderinger og Helfos rammeavtaler.
 • Pasienten kan ikke selv velge behandlingsnivå. Den helsehjelpen pasienten får tilbud om, skal tilsvare den helsehjelpen pasienten skulle ha mottatt i den offentlige helsetjenesten.  
 • Dersom pasienten likevel kontakter en av helsetjenesteleverandørene på listen og inngår avtale på egen hånd, må pasienten betale helsehjelpen selv.
 • Spesialisthelsetjenesten har mulighet til å finne et nytt tilbud til pasienten. Helfo vil vurdere om det tidspunktet spesialisthelsetjenesten tilbyr, er det tidligste pasienten kan få.
 • Pasienten vil kunne få tilbud om helsehjelp hos en helsetjenesteleverandør som ikke står på denne listen.
 • I noen tilfeller klarer ikke Helfo å finne et behandlingstilbud. Da må pasienten fortsette å stå på venteliste hos spesialisthelsetjenesten.

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr helsetjenester innenfor somatikk:

 • Aleris helse AS
 • Ringvollklinikken
 • Volvat Medisinske senter
 • LHL Helse AS

Disse helsetjenesteleverandørene tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern:  

 • Sigma Nord AS
 • KOA Psykisk Helse AS
 • Helseforetaket Incita AS
 • Oppfølgingsenheten Frisk AS 

​Fant du det du lette etter?