Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Primærhelseteam skal prøves uthttps://helfo.no/viktige-meldinger/primerhelseteam-skal-proves-utPrimærhelseteam skal prøves utSøknadsfrist 15. oktober 2017 for kommuner og fastleger som ønsker å være med i utprøving av primærhelseteam. Søknaden sendes til Helsedirektoratet.
Finansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/finansieringsansvaret-for-en-rekke-kreftlegemidler-overfores-til-de-regionale-helseforetakeneFinansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakeneFinansieringsansvaret for nye legemidler mot kreft, revmatoid artritt, svekket immunforsvar, blødertilstander og multippel sklerose overføres fra folketrygden (Helfo) til de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra og med 15. juli 2017.
Overføring av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)https://helfo.no/viktige-meldinger/overforing-av-helseforetaksfinansierte-legemidler-brukt-utenfor-sykehus-h-reseptlegemidlerOverføring av helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus (H-reseptlegemidler)Helse- og omsorgsdepartementet har overført finansieringsansvaret for en rekke legemidler til de regionale helseforetak fra og med 15. september 2017. Disse skal forskrives på h-resept.