Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar og 16. februar 2018https://helfo.no/viktige-meldinger/regelverk-og-takster-for-tannbehandling-endringer-fra-1-januar-og-16-februar-2018Regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar og 16. februar 2018Fra 1. januar 2018 gjelder nytt rundskriv med regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018. Noen punkter i rundskrivet ble revidert av Helse- og omsorgsdepartementet 16. februar.
Endring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-av-kodeverk-for-forskrivning-av-legemidler-pa-bla-reseptEndring av kodeverk for forskrivning av legemidler på blå reseptNår du som er lege skal fornye en blå resept på §§ 2 eller 3, må du kanskje benytte funksjonen «forny med endring» i EPJ-systemet. Kun refusjonskoder basert på ICD-10 kodeverket vil bli berørt av denne endringen. ICPC-kodeverket kan benyttes som før.
Viktige endringer i finansieringen av legemidlerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/viktige-endringer-i-finansieringen-av-legemidlerViktige endringer i finansieringen av legemidlerFra 1. januar 2018 er det endringer i finansieringen på blå resept. Bidragsordningen for legemidler skal avvikles. Samtidig overtar helseforetakene finansieringen av en rekke legemidler fra Helfo.