Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

Finansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/finansieringsansvaret-for-en-rekke-kreftlegemidler-overfores-til-de-regionale-helseforetakeneFinansieringsansvaret for en rekke kreftlegemidler overføres til de regionale helseforetakeneStortinget har bestemt at finansieringsansvaret for 114 kreftlegemidler overføres fra folketrygden (Helfo) til de regionale helseforetakene (RHF-ene) fra og med 1. mai 2017.
Viktig påminnelse om refusjonskrav for uteblitt pasienthttps://helfo.no/viktige-meldinger/viktig-paminnelse-om-refusjonskrav-for-uteblitt-pasientViktig påminnelse om refusjonskrav for uteblitt pasientHelfo mottar av og til refusjonskrav fra fysioterapeuter for pasienter som ikke har møtt til behandling. Vi vil minne om at behandlere ikke kan kreve refusjon når pasienten ikke har møtt og dermed ikke har mottatt behandling.
30. juni siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for fysioterapeuterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/30-juni-siste-frist-for-oppkoblingstaksten-h1-for-fysioterapeuter30. juni siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for fysioterapeuter