Logo for print

Hva er primærhelseteam

Primærhelseteam er team bestående av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer som skal tilby et bedre helsetilbud til enkeltpasienter og da særlig brukere med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov. Du kan lese mer om pilotprosjektet på Helsedirektoratet sine nettsider

Avtale med Helfo om direkte oppgjør for deltagere i forsøksordningen

Primærhelseteamet må inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Sykepleier har ikke selvstendig refusjonsrett. Det er primærhelseteamet som inngår avtale om direkte oppgjør for arbeidet som sykepleier utfører.

Videreføring av inngåtte avtaler - fastleger

Fastleger og kommuner som allerede har avtale får denne automatisk videreført. Hjemmelsgrunnlaget for rett til refusjon for behandling utført på listeinnbyggere er likevel endret for fastleger i primærhelseteam. I forsøksperioden vil hjemmelen være forskrift om forsøksordning med primærhelseteam, jf. Folketrygdloven § 25-13.

Nye fastleger må inngå avtaler om direkte oppgjør  med Helfo som før.

Inngå og endre avtale for primærhelseteam

Avtalen mellom primærhelseteamet og Helfo gjelder bare det arbeidet som utføres av sykepleier.

Som en del av avtaleinngåelsen må dere oppgi hvilke sykepleiere som skal utføre arbeid i primærhelseteamet. Denne informasjonen blir også registrert i fastlegeløsningen, og blir etter planen synlig på helsenorge.no i løpet av høsten.

En avtale om direkte oppgjør er en gjensidig forpliktende avtale mellom primærhelseteamet (driftsselskapet eller kommunen) og Helfo. Det er viktig at dere setter dere godt inn i mønsteravtalen før dere gjennomfører avtaleinngåelsen via Altinn-skjema.

Du som skal inngå eller endre på avtalen må enten være registrert som daglig leder av driftsselskapet i Enhetsregisteret, eller du må ha fått tildelt rettighet i Altinn for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av virksomheten eller kommunen.

Utfylling av Altinn-skjemaet for avtaleinngåelse:

Skjemaet er ikke helt tilpasset ennå – dere må derfor velge behandlertype "Kommune – Fastlønnet legeoppgjør/Turnusleger/Primærhelseteam" – selv om dere ikke er kommune.

Inngå avtale via Altinn

Vedlegg:

Før du starter utfyllingen må du sørge for å ha praksisavtalen med kommunen for primærhelseteamet klart for opplasting i skjema.

Endringer i primærhelseteamet

Ved endringer i adresse, kontaktinformasjon, bankkontonummer, eller endring i hvilke sykepleiere som er tilsatt i primærhelseteamet, benyttes også samme Altinn-skjema – husk da å velge "endring" i starten av skjemaet.

Per i dag er det desse kommunane/legekontora som har starta opp forsøket primærhelseteam:

KommuneLegekontor
Oslo kommune, bydel SageneSagene lokalmedisinske senter
Flora kommuneLegegruppa SMS
Kristiansand kommuneSørlandsparken legesenter
Rana kommuneRana lokalmedisinsk senter
Ringsaker kommuneBrumunddal Legesenter
Ringsaker kommuneHerredshuset legesenter
Seljord kommuneSeljord Helsesenter


 

​Fant du det du lette etter?