Logo for print
1.
Hvordan varsle elektronisk

Det opprinnelige behandlingsstedet har oversikt over forventede og inntrufne fristbrudd som skal varsles Helfo, og informerer pasienten ved å sende ut brevet «Varsel om fristbrudd».

Det opprinnelige behandlingsstedet varsler Helfo om fristbrudd via Fristbruddportalen. Brukerveiledning for denne finner du her. Virksomheter som skal benytte Fristbruddportalen må være tilknyttet Norsk Helsenett.

Dersom det opprinnelige behandlingsstedet finner et tilbud til pasienten, må de umiddelbart kontakte Helfo.

Pasienten skal beholde plassen sin på ventelisten ved det opprinnelige behandlingsstedet fram til vedkommende har akseptert et tilbud fra Helfo.

Helfo saksbehandler i utgangspunktet varslede fristbrudd uten opphold. Varslene blir prioritert ut fra ansiennitet på fristdato. I perioder med et stort antall fristbrudd varslet til Helfo, vil saksbehandlingstiden bli noe lengre enn vanlig.

Dersom det opprinnelige behandlingsstedet varsler fristbrudd på en pasient som på grunn av medisinsk forsvarlighet trenger å bli prioritert foran pasienter med tidligere fristdato, ber vi om at Helfo pasientformidling informeres om dette. Kontakt oss på telefon 960 96 533, eller send epost til pasientformidling@helfo.no.

Har du lest hovedsiden om varsling av fristbrudd?

2.
Helfo tar kontakt med pasienten

Helfo ringer pasienten for å høre om pasienten ønsker at Helfo skal forsøke å finne et annet tilbud om helsehjelp. Dersom Helfo ikke får tak i pasienten i løpet av 3 dager, må Helfo likevel starte arbeidet med å finne et annet tilbud om helsehjelp.

Hvis Helfo ikke oppnår telefonisk kontakt med pasienten i løpet av 3 dager, sender Helfo brev til pasienten med frist for tilbakemelding. Dersom Helfo ikke mottar svar fra pasient innen 10 virkedager etter utsendelse, vil pasienten bli tilbakeført til det opprinnelige behandlingsstedet.

3.
Helfo gir tilbakemelding om pasientens ønske

Helfo registrerer utfallet av pasientens ønske direkte i Fristbruddportalen. Fristbruddportalen sender en automatisk generert e-post til den som har varslet fristbruddet om at pasientens sak er oppdatert. Systemet benytter NHN-registrert e-postadresse. Det opprinnelige behandlingsstedet må deretter logge seg inn i Fristbruddportalen og søke opp saksnummer som er oppgitt i eposten for å se resultatet. Følgende resultater er mulige:

 • Pasienten ønsker at Helfo skaffer et tilbud. Opprinnelig behandlingssted må laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon i Fristbruddportalen.
 • Helfo får ikke tak i pasienten. Helfo må likevel starte arbeidet med å skaffe et tilbud. Opprinnelig behandlingssted må laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon i Fristbruddportalen.
 • Pasienten ønsker ikke at Helfo skaffer et tilbud, og pasienten blir stående på venteliste ved det opprinnelige behandlingsstedet. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se i pasientens sakshistorikk at saken er stoppet.
4.
Det opprinnelige behandlingsstedet laster opp medisinsk dokumentasjon

​Det opprinnelige behandlingsstedet kan laste opp henvisning og eventuell annen nødvendig medisinsk dokumentasjon direkte i pasientens sak i Fristbruddportalen. All dokumentasjon må ligge i samme fil, og formatet må være PDF.

Hvis det opprinnelige behandlingsstedet ikke kan laste opp dokumentene i Fristbruddportalen, kan de sendes i posten. Da må skjema «Bekreftelse på kjøp av helsetjenester til fristbruddpasient (02-01.01)» benyttes.

 • Fyll ut alle felter i skjemaet.
 • Skjemaet signeres/stemples av bemyndiget person.
 • Benytt skjemaet som forside for henvisningspapirer og eventuell annen relevant medisinsk dokumentasjon og send med A-post til: Helfo pasientformidling, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Skjemaet blir arkivert hos Helfo.

Helfo formidler deretter pasienten til en annen behandler som kontakter pasienten med tilbudet.

5.
Tilbakemelding om resultat av fristbrudd

Helfo registrerer utfallet av saken direkte i Fristbruddportalen. Fristbruddportalen sender en automatisk generert e-post til den som har varslet fristbruddet om at pasientens sak er oppdatert. Det opprinnelige behandlingsstedet må deretter logge seg inn i Fristbruddportalen og søke opp saksnummer som er oppgitt i e-posten for å se resultatet.

Følgende resultater er mulige:

 • Pasienten aksepterer tilbudet fra Helfo. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se i pasientens sak at pasient er i behandling via Helfo, og pasienten må strykes fra ventelisten.
 • Pasienten takker nei til tilbudet fra Helfo. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet, og pasienten blir stående på venteliste.
 • Helfo finner ikke behandlingstilbud. Helfo vil ta kontakt med det opprinnelige behandlingsstedet for å informere om dette, og undersøke når pasienten kan få time ved det opprinnelige behandlingsstedet. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet, og pasienten blir stående på venteliste.
 • Det opprinnelige behandlingsstedet klarer likevel å tilby pasienten helsehjelp. Dersom det opprinnelige behandlingsstedet finner en time, skal Helfo kontaktes umiddelbart på telefon 960 96 533. Helfo kontakter deretter pasienten. Følgende resultater er mulige i denne kategorien:
 1. Det opprinnelige behandlingsstedet klarer å finne en time innen fristen. Det vil dermed ikke være et fristbrudd, og det finnes derfor ikke hjemmel i lov for at pasienten kan akseptere et tilbud fra Helfo. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet.
 2. Det opprinnelige behandlingsstedet klarer å finne en time før Helfo. Dersom Helfo vurderer at man ikke vil klare å fremskaffe et tidligere tilbud, kan Helfo avslutte arbeidet. Det opprinnelige behandlingsstedet kan se at pasientens sak er stoppet.
 3. Det opprinnelige behandlingsstedet klarer å finne en time etter at pasienten har akseptert tilbud fra Helfo. Her må det vurderes om annet behandlingstilbud kan avbestilles uten kostnader.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?