Logo for print

Finansieringsansvaret for legemidler i Norge er tredelt. Både folketrygden (Helfo), de regionale helseforetakene (sykehusene) og kommunene har finansieringsansvar.

Legemidlene som RHF-ene har finansieringsansvaret for står oppført i blåreseptforskriften.Liste over legemidlene som RHF-ene har finansieringsansvaret for i søkbart Excel-format

Liste over legemidler folketrygden ikke yter stønad til og som omfattes av § 1b annet ledd

Det er RHF-ene som bestemmer om pasientene skal få dekket utgifter til disse legemidlene, uavhengig av hvilken sykdom det aktuelle legemidlet benyttes for. Helfo kan ikke gi stønad på blå resept til disse legemidlene.
Les mer om plassering av finansieringsansvaret for legemidler hos RHF-ene på helsedirektoratet.no.

Overgangsordning for legemidler som har vært finansiert av folketrygden

Enkelte av legemidlene som helseforetakene (RHF-ene) har finansieringsansvaret for, har tidligere vært finansiert av folketrygden (Helfo).

En overgangsordning sikrer at pasienter som har gyldig blåresept kan benytte denne ved uthenting på apotek i hele reseptens gyldighetsperiode. Dersom pasienten har fått innvilget stønad til legemidlet av Helfo på individuelt grunnlag, må vedtaket vises frem på apoteket.

Tilsvarende overgangsordning gjelder også for pasienter med vedtak om yrkesskade. Apoteket må i alle disse tilfellene registrere utleveringen som en h-resept.

For pasienter som har fått stønad etter bidragsordningen, er det ingen tilsvarende overgangsordning. Disse pasientene vil ikke få refundert utgifter til legemidler som er kjøpt fra og med den aktuelle datoen RHF-ene overtok finansieringsansvaret. Dette gjelder uavhengig av legemiddelets bruksområde.

For enkelte pasienter kan dette gjelde kostbare legemidler. Helfo anbefaler de aktuelle pasientene å ta kontakt med sin behandlende lege for å få avklart videre behandling.

Du finner ytterligere informasjon om endringen av finansieringsansvaret på Helsedirektoratets nettsider.

​Fant du det du lette etter?