Logo for print

​​​Vikar kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver.

Heltidsvikariat

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon for den godkjente vikarperioden.

Hjemmelsinnehaveren kan ikke selv sende refusjonskrav i samme periode.

Deltidsvikariat

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon for den godkjente vikarperioden.

Hjemmelsinnehaveren kan selv sende refusjonskrav i samme periode når det er avtalt deltidsvikariat.

Vikar i deltid kan derfor få trygderefusjon samtidig som hjemmelsinnehaver opprettholder sin refusjon, for eksempel med 50 prosent hver. Vær imidlertid oppmerksom på at vikar og hjemmelsinnehaver ikke kan utløse refusjon for samme dato og klokkeslett.

Som vikar må du huske dette

Du må inngå en vikaravtale med kommunen, fylkeskommunen eller helseforetaket. Dette avhenger av hvem hjemmelsinnehaveren har avtale med.

Du som er vikar må sende dokumentasjon til Helfo på at vikaravtalen

  1. er godkjent av kommunen/fylkeskommunen/helseforetaket
  2. inneholder størrelse på vikariat (%) og
  3. inneholder tidsrom (fra og med – til og med)

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon bortfaller når den avtalte vikarperioden er over.

Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må du som vikar sende dokumentasjon til Helfo på dette.

Her kan du lese mer om hvordan du kan inngå avtale med Helfo