Logo for print
1.
Hvem kan søke

Hvis du er leverandør av medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler, kan du søke om å få varer inn på en eller flere av våre produkt- og prislister.

Hvis du søker på vegne av leverandør, må du legge ved en fullmakt fra leverandøren.

2.
Hvilke produkter

Blåreseptforskriften (§ 5-14) og Rundskriv til § 5-14 stiller noen grunnleggende krav til medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler til spesielle medisinske formål på blå resept:

 • Produkter på blå resept skal brukes utenfor institusjon (sykehus og lignende).
 • Produktet skal være ment til behandling av sykdom som har gått inn i en langvarig fase.

§ 5 Medisinsk forbruksmateriell

Produkt- og prislistene som Helfo utarbeider viser hvilke produkter pasienten kan få på blå resept. Produkt- og prislister for medisinsk forbruksmateriell omfatter følgende medisinske tilstander:

1. Inkontinens

2. Urinretensjon

3. Strupeopererte

4. Diabetes

5. Stomi

6. Blødere

7. Lungesykdom

8. Veksthormonforstyrrelse

9. Nyretransplanterte

10. Hoftebeskyttere

11. Glukosemåling ved intravenøs ernæring

12. Tuberkulosebehandling

13. Epidermolysis bullosa (EB) (ny produkt- og prisliste fra 1. januar 2017)

14. Måle- og administrasjonsutstyr (ny produktliste fra 1. januar 2016)

Produkter ved tuberkulosebehandling

Leverandører skal ikke søke Helfo om å få produkter oppført på produktlisten for medisinsk forbruksmateriell ved tuberkulosebehandling.. Det er utarbeidet en produktliste som angir retningslinjer for produkter som apotek og bandasjist kan levere ut til pasienter som har blå resept på § 5.12.

§ 6 Næringsmidler

Produkt- og prislister for næring​smidler omfatter følgende medisinske tilstander:

 1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige prosesser som affiserer mage eller tarm, og som hindrer opptak av viktige næringsstoffer, samt stoffskiftesykdom og behandlingsrefraktær epilepsi.
 2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller allergi hos barn under 10 år
 3. Fenylketonuri
 4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er påkrevd.

I noen spesielle tilfeller kan leger, på vegne av pasienten, søke om individuell stønad. Da må pasienten enten ha behov for et produkt som ikke står på produkt- og prislisten, eller ikke kunne bruke produkter fra produkt- og prislisten.

3.
Hvordan søke

Du kan søke om å få produkter på produkt- og prislisten året rundt. Vær oppmerksom på at du må levere søknad for alle pakninger (varenummer) som du ønsker inn på produkt- og prislistene.

Helfo kan på grunnlag av bruksverdien inndele utstyret/produktene i grupper og fastsette en egen referansepris for utstyr/produkter i samme gruppe. Referanseprisen er det maksimale beløp som folketrygden kan dekke.

Dersom produktet skal søkes inn under flere bruksområder, må du levere søknadsskjema for hvert område.

For alle nye produkter, produkter med nytt varenummer fra Farmalogg og produkter som skal søkes inn for nye bruksområder/indikasjoner, skal du bruke disse skjemaene:

For blodsukkerstrimler

Bruk dette skjemaet:

Det er egne kvalitetskrav for blodsukkerteststrimler på produkt- og prislisten. Det stilles krav til analysekvalitet av blodsukkerteststrimmel og -apparat i bruk av helsepersonell og i bruk av personer med diabetes.

Utfylling og innsending av skjema

Det er ikke mulig å lagre utfylte Helfo-skjema i PDF-format. Slik går du fram for å sikre at Helfo får den informasjonen vi trenger:

 • Du som leverandør kan fylle ut skjema i PDF-format på datamaskinen, og deretter skrive ut utfylt skjema.
 • Utskriften må skannes, og hver søknad må sendes Helfo i separate PDF-filer. Ved utfylling av søknadsskjema er det viktig at alle opplysninger er rett utfylt.
 • Produkt- og prisliste, produktområde, produktgruppe og artikkelgruppe fylles ut etter inndelingen i gjeldende produkt- og prisliste.
 • Skal produktet søkes inn på flere bruksområder, må det leveres søknadsskjema for hvert område.
 • Varenummer fylles ikke ut for produkter som ikke allerede har varenummer fra Farmalogg.
 • Artikkelnummer er leverandørens eget nummer.
 • Produktnavn er det navnet som kommer til å stå i produkt- og prislisten hvis produktet blir godkjent.
 • Nettopris er prisen som du søker inn. Denne prisen er utgangspunktet for utregning av maksimal refusjonspris. Nettopris pluss avansetillegg til apotek og bandasjist pluss moms blir den summen som blir refundert fra Helfo til apotek og bandasjist når et produkt fra produkt- og prislisten leveres til en bruker.

Ved søknad om blodsukkerstrimler kreves følgende tilleggsdokumentasjon:

 • Dokumentasjon for leverandørens system for klagebehandling
 • Norsk bruksanvisning til blodsukkerapparatet/ene tilhørende teststrimmelen
 • Norsk pakningsvedlegg til teststrimmelen
 • Dokumentasjon for transport og oppbevaring av importerte teststrimler
 • Dokumentasjon for spesifikasjoner og måleprinsipp for teststrimmelen
 • Dokumentasjon for sporbarhet av kalibratorverdi for teststrimmelen
 • Dokumentasjon for fabrikantens garanterte krav til total feil for hver lot av teststrimler
 • Dokumentasjon for fabrikantens garanterte krav til innen lot variasjon
 • Dokumentasjon fra utprøving av blodsukkerapparat- og teststrimmel blant helsepersonell og blant personer med diabetes ifølge Helfos protokoll for slik utprøving. Utprøvingen må være utført i regi av «uavhengig instans». Skup.nu er et eksempel på en slik uavhengig instans.
 • Dokumentasjon for gyldig CE-merking
4.
​Sende inn

Send søknad og dokumentasjon til post@helfo.no.

Søknaden må inneholde

 • søknadsskjema
 • produktbeskrivelse
 • dokumentasjon for gyldig CE-merking for medisinsk forbruksmateriell
 • egnethetsvurdering fra Mattilsynet for næringsmidler
 • tilleggsdokumentasjon ved søknad om blodsukkerstrimler

Vareprøve

Merk konvolutten/pakken: «Produkt- og prisliste» og send vareprøve per post til:

Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

5.
Veien videre

​Saksbehandling

Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig seks måneder. Søknadene behandles fortløpende, men saksbehandlingstiden avhenger av når søknaden er sendt inn. Det er blant annet ikke mulig for Helfo å gjøre endringer i databasen den siste måneden før listene legges ut.

Vi bruker kortere tid på å behandle enkle søknader som fjerning eller enkle endringer på oppførte produkter.

Vi bruker lengre tid på komplekse søknader. Eksempler på slike søknader er:

• nye produkter som ikke er tilgjengelige i ordningen fra før eller har en annen pris

• endring av pris på allerede oppførte produkter

• dersom vi må be mer dokumentasjon om brukergrupper, kostnader og lignende i vurderingen av søknadene.

Svar fra Helfo

Du får vedtak om godkjenning av produktet eller avslag på søknad på e-post. Hvis Helfo godkjenner produktet, må du som er leverandør søke om varenummer hos Farmalogg som er apotekbransjens felles vareregister.

Husk å legge ved vedtaket fra Helfo i søknaden til Farmalogg.

Etter at du har fått varenummer, sender du kvittering fra Farmalogg til Helfo. Deretter legger vi produktet inn i produkt- og prislisten.

Vi oppdaterer produkt- og prislistene fire ganger i året – 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

​​Kontakt oss

Helfo veiledning for helseaktører ​

815 70 070​

​ ​
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.