Logo for print
1.
Om registreringen

Korrekt registrering og vedlikehold av opplysninger om kommunen/bydelen som sender inn krav, er viktig for å sikre en rask og korrekt behandling av kravene.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom dere skal endre kontonummer eller kontaktinformasjon for kommunen/bydelen, gjør dere det via Altinn.  Velg «endre opplysninger i avtale» i stedet for «ny avtale».  

Roller og rettigheter i Altinn

Den eller de som skal endre eller registrere opplysninger på vegne av kommunen/bydelen, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for kommunen/bydelen i Enhetsregisteret. Rollen gir blant annet rettighet til å fylle ut dette skjemaet.

Den som skal signere skjemaet, må ha rollen «begrenset signeringsrett».

Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.

Alternativt kan dere tildele rettigheter til å fylle ut og signere bare dette skjemaet. Les mer om hvordan dere kan tildele rettigheter.

2.
Opplysninger om kommunen

​Kommunen/bydelen skal registrere alle nødvendige opplysninger i Altinn.  Noen opplysninger er allerede hentet fra Enhetsregisteret.

Dere må fylle ut resten av opplysningene om kommunen og bekrefte disse.

3.
Registrer opplysninger

​Dere skal registrere opplysningene i Altinn.

Ved å trykke på knappen «Fyll ut opplysninger i Altinn» nederst på siden kommer dere rett inn på skjemaet dere skal fylle ut. Logg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Velg deretter hvem dere skal representere i nedtrekksmenyen.

Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn

Hvordan endre dersom dere har levert skjema med feil opplysninger?

Dersom dere har oppgitt feil opplysninger i skjemaet dere sendte inn, kan dere rette opp ved å fylle ut nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn. Gjelder feilen bare kontaktinformasjon eller banknummer, kan dere i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må dere fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger.

4.
Veien videre

Etter at Helfo har registrert opplysningene, vil dere motta en tilbakemelding fra oss. Normalt vil dere få tilbakemelding i løpet av to uker.

Helfo kan ikke utbetale tilskuddet før alle opplysninger er dokumentert og registrert.

Les også hvordan dere skal sende inn refusjonskrav for fastlønnstilskudd.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?