Logo for print
1.
Om avtalen

​En avtale om direkte oppgjør er en gjensidig forpliktende avtale mellom kommunen og Helfo. Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i mønsteravtalen med vedlegg.

Avtalen gir blant annet informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav for egenandeler
  • frister for utbetaling fra Helfo

Når avtalen med Helfo er inngått, overtar kommunen pasientens krav. Da får kommunen økonomisk oppgjør direkte fra Helfo.

Avtalen skal sørge for at økonomisk oppgjør er oversiktlig og forutsigbart. Den forenkler prosessen for både kommunen og pasientene.

Korrekt registrering og vedlikehold av opplysninger om enheten i kommunen som sender inn krav eller rapporterer egenandeler, er viktig for å sikre en rask og korrekt behandling.

Endring av kontonummer og kontaktinformasjon

Dersom dere skal endre konto-/kidnummer eller kontaktinformasjon for en eksisterende avtale, gjør dere det via Altinn.  Velg «endre opplysninger i avtale» i stedet for «ny avtale».  

Roller og rettigheter i Altinn

Den eller de som skal endre eller inngå avtale om direkte oppgjør på vegne av kommunen, må få tildelt rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn fra den som er registrert som daglig leder for kommunen i Enhetsregisteret. Rollen gir blant annet rettighet til å fylle ut dette skjemaet.

Den som skal signere skjemaet, må ha rollen «begrenset signeringsrett».

Dersom samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene.

Alternativt kan dere tildele rettigheter til å fylle ut og signere bare dette skjemaet. Les mer om hvordan dere kan tildele rettigheter.

2.
Opplysninger om kommunen

​Når kommunen skal inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo, legger dere inn alle nødvendige opplysninger i Altinn.  Noen opplysninger er allerede hentet fra Enhetsregisteret.

Dere må fylle ut opplysninger om kommunen og bekrefte disse.

3.
Registrer avtaleopplysninger

​Dere skal registrere opplysningene i Altinn.

Ved å trykke på knappen «Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn» nederst på siden kommer dere rett inn på skjemaet dere skal fylle ut. Logg på med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Velg deretter hvem dere skal representere i nedtrekksmenyen.

Fyll ut avtaleopplysninger i Altinn

Hvordan endre dersom dere har levert skjema med feil opplysninger?

Dersom dere har oppgitt feil opplysninger i skjemaet dere sendte inn, kan dere rette opp ved å fylle ut nytt skjema og sende inn til Helfo via Altinn.

Gjelder feilen bare kontaktinformasjon eller bank-/kidnummer, kan dere i det nye skjemaet huke av for endring og bare fylle inn korrigerte opplysninger. Er det andre opplysninger som er feil, må dere fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger.

4.
Veien videre

​Etter at Helfo har saksbehandlet avtalen, vil dere motta en tilbakemelding fra oss. Normal saksbehandlingstid for å inngå avtale om direkte oppgjør er to uker.

Helfo kan ikke utbetale oppgjør før alle avtaleopplysninger er dokumentert og registrert.

Les også hvordan dere skal sende inn refusjonskrav for egenandeler.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?