Logo for print

​I avtalen står det hvordan du skal sende inn og dokumentere kravene og hvordan Helfo skal utbetale, gi veiledning og kan kontrollere.

  • Når du har avtale, slipper pasientene å legge ut for den delen av regningen som trygden dekker, og de slipper å søke Helfo om refusjon i ettertid.
  • Du får rask og riktig utbetaling av stønad direkte til deg som behandler.
  • Når du sender refusjonskravet over direktelinje, får du oppgjøret i løpet av 4-5 dager. Helfo utbetaler normalt samme dag eller dagen etter de mottas, når kravet er korrekt.

Les også hvordan du inngår avtale.

Hvilken støtte gir folketrygden/Helfo?

Pasienten får støtte til utgifter som gjelder undersøkelse og behandling ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap og fødsel. Undersøkelse og behandling må være medisinsk nødvendig. Pasienter får ikke støtte til behandling av kosmetiske hensyn. Det gis heller ikke støtte til alternativ behandling.

Når du har en avtale om direkte oppgjør, sender du refusjonskrav for det pasienten har rett til å få dekket. Du får utbetalt økonomisk oppgjør direkte fra Helfo, mens pasienten kun betaler egenandel for behandlingen til deg.

Hva står i avtalen med Helfo?

Avtalen skal sørge for at økonomisk oppgjør er oversiktlig og forutsigbart. I avtalen står det hvilke regler og rutiner som gjelder for det økonomiske oppgjøret, hva du er forpliktet til og hvilke forpliktelser Helfo har overfor deg.

Du vil blant annet finne informasjon om

  • frister for innsending av refusjonskrav
  • frister for utbetaling fra Helfo
  • hvordan du sender inn kravet

Helfos mulighet til å kontrollere kravet

Avtalen er tillitsbasert. Det betyr at du har ansvar for at kravene du sender skal være korrekte og fullstendige. Du må kunne dokumentere dine krav ved en eventuell kontroll. Det er derfor viktig at du fører pasientjournal etter helsepersonelloven, og at du tar vare på henvisninger eller annen dokumentasjon som er aktuell for dine refusjonskrav.

Merk deg at refusjonskrav som sendes inn for sent, ikke blir utbetalt. Du må derfor følge med på at du får utbetalingene du har sendt krav om.