Logo for print

De første brevene om gjennomført automatisk kontroll blir sendt ut i begynnelsen av desember 2015.

Den automatiske kontrollen tar i bruk andre sjekkpunkter enn kontrollen som skjer ved behandling av hvert refusjonskrav. Sjekkpunktene blir bestemt ut i fra Helfos erfaringer med kontroll av refusjonskrav.

Denne kontrollen er lik for alle behandlere på samme fagområde. Resultatet av kontrollen er begrenset til å omhandle kun de kontrollerte punkter.

Hensikten er å informere deg om riktig bruk av takster og annet relevant regelverk som har betydning for dine refusjonskrav. Vi håper kontrollen vil være til god hjelp for til å rette opp misforståelser og feil takstbruk.

Helfos kontrollstrategi er risikobasert. Det betyr at kontroll kan iverksettes når Helfo mener det er nødvendig. En ny kontroll der andre vurderinger og flere opplysninger legges til grunn, vil gi et mer nyansert resultat.

Mer informasjon knyttet til de enkelte sjekkpunktene finner du her: