Helfo pasientformidling skal inngå nye rammeavtalerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-pasientformidling-skal-innga-nye-rammeavtalerHelfo pasientformidling skal inngå nye rammeavtaler
Nytt om regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar 2018https://helfo.no/viktige-meldinger/nytt-om-regelverk-og-takster-for-tannbehandling-endringer-fra-1-januar-2018Nytt om regelverk og takster for tannbehandling – endringer fra 1. januar 2018
Viktige endringer i finansieringen av legemidlerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/viktige-endringer-i-finansieringen-av-legemidlerViktige endringer i finansieringen av legemidler
Forseinkingar i fastlegeordninga ved årsskiftethttps://helfo.no/viktige-meldinger/forseinkingar-i-fastlegeordninga-ved-arsskiftetForseinkingar i fastlegeordninga ved årsskiftet
Ny finansieringsordning for offentlige og private laboratorierhttps://helfo.no/viktige-meldinger/ny-finansieringsordning-for-offentlige-og-private-laboratorierNy finansieringsordning for offentlige og private laboratorier
Bortfall av krav til henvisning til fysioterapeuthttps://helfo.no/viktige-meldinger/bortfall-av-krav-til-henvisning-til-fysioterapeutBortfall av krav til henvisning til fysioterapeut
Færre og større kontorsteder i Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/ferre-og-storre-kontorsteder-i-helfoFærre og større kontorsteder i Helfo
Pasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/pasienter-skal-ikke-betale-for-private-tilleggstjenester-hos-legenPasienter skal ikke betale for private tilleggstjenester hos legen
Endring i KUHR for ambulante radiologiske undersøkelserhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-kuhr-for-ambulante-radiologiske-undersokelserEndring i KUHR for ambulante radiologiske undersøkelser
Digitale skjema, digital post og SMS-varsel fra Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/digitale-skjema-digital-post-og-sms-varsel-fra-helfoDigitale skjema, digital post og SMS-varsel fra Helfo
Primærhelseteam skal prøves uthttps://helfo.no/viktige-meldinger/primerhelseteam-skal-proves-utPrimærhelseteam skal prøves ut
Helfo har kontrollert forskrivninger av liraglutid (Victoza)https://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-kontrollert-forskrivninger-av-liraglutid-victozaHelfo har kontrollert forskrivninger av liraglutid (Victoza)
Ny produkt- og prisliste ved tuberkulose fra 15. september 2017https://helfo.no/viktige-meldinger/ny-produkt-og-prisliste-ved-tuberkulose-fra-15-september-2017Ny produkt- og prisliste ved tuberkulose fra 15. september 2017
Endring i retningslinjer for individuell stønad til Entresto ved hjertesvikt fra 1. juli 2017https://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-retningslinjer-for-individuell-stonad-til-entresto-ved-hjertesvikt-fra-1-juli-2017Endring i retningslinjer for individuell stønad til Entresto ved hjertesvikt fra 1. juli 2017
Endring i regelverk og takster for tannlegerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-regelverk-og-takster-for-tannlegerEndring i regelverk og takster for tannleger
Habilitering av barn blir en del av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalghttps://helfo.no/viktige-meldinger/habilitering-av-barn-blir-en-del-av-godkjenningsordningen-i-fritt-behandlingsvalgHabilitering av barn blir en del av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg
Endringer i regelverk og takster for legehttps://helfo.no/viktige-meldinger/endringer-i-regelverk-og-takster-for-legeEndringer i regelverk og takster for lege
Helfo ønsker tilbud på poliklinisk behandling innen psykisk helsevern i Finnmarkhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-onsker-tilbud-pa-poliklinisk-behandling-innen-psykisk-helsevern-i-finnmarkHelfo ønsker tilbud på poliklinisk behandling innen psykisk helsevern i Finnmark
Kontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304 – påsetting av helkronehttps://helfo.no/viktige-meldinger/kontroll-av-fem-tannleger-med-hoyt-forbruk-av-refusjonstakst-304-pasetting-av-helkroneKontroll av fem tannleger med høyt forbruk av refusjonstakst 304 – påsetting av helkrone
Helfo har kontrollert legers reservasjon mot bytte til et likeverdig legemiddelhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-kontrollert-legers-reservasjon-mot-bytte-til-et-likeverdig-legemiddelHelfo har kontrollert legers reservasjon mot bytte til et likeverdig legemiddel
Kontroll av forskrivning av testosteron på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/kontroll-av-forskrivning-av-testosteron-pa-bla-reseptKontroll av forskrivning av testosteron på blå resept
De regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke legemidlerhttps://helfo.no/viktige-meldinger/de-regionale-helseforetakene-far-finansieringsansvaret-for-en-rekke-legemidlerDe regionale helseforetakene får finansieringsansvaret for en rekke legemidler
Én regning per pasientkontakt er hovedregelenhttps://helfo.no/viktige-meldinger/n-regning-per-pasientkontakt-er-hovedregelenÉn regning per pasientkontakt er hovedregelen
Konserverende behandling eller kroneterapi?https://helfo.no/viktige-meldinger/konserverende-behandling-eller-kroneterapiKonserverende behandling eller kroneterapi?
Leger med kommuneavtale må være spesialister i allmennmedisinhttps://helfo.no/viktige-meldinger/leger-med-kommuneavtale-ma-vere-spesialister-i-allmennmedisinLeger med kommuneavtale må være spesialister i allmennmedisin
Revidert regelverk for stønad til tannbehandlinghttps://helfo.no/viktige-meldinger/revidert-regelverk-for-stonad-til-tannbehandlingRevidert regelverk for stønad til tannbehandling
Kommunene kan nå benytte Altinn-skjema for innrapportering av egenandeler til Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/kommunene-kan-na-benytte-altinn-skjema-for-innrapportering-av-egenandeler-til-helfoKommunene kan nå benytte Altinn-skjema for innrapportering av egenandeler til Helfo
Første automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt uthttps://helfo.no/viktige-meldinger/forste-automatiske-frikort-for-egenandelstak-2-er-sendt-utFørste automatiske frikort for egenandelstak 2 er sendt ut
Nytt krav til forskrivning av melkeerstatninger på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/nytt-krav-til-forskrivning-av-melkeerstatninger-pa-bla-reseptNytt krav til forskrivning av melkeerstatninger på blå resept
Fra 2017 slipper pasientene å søke om frikort for egenandelstak 2https://helfo.no/viktige-meldinger/fra-2017-slipper-pasientene-a-soke-om-frikort-for-egenandelstak-2Fra 2017 slipper pasientene å søke om frikort for egenandelstak 2
Ny produkt- og prisliste ved epidermolysis bullosa (EB) fra 1. januar 2017https://helfo.no/viktige-meldinger/ny-produkt-og-prisliste-ved-epidermolysis-bullosa-eb-fra-1-januar-2017Ny produkt- og prisliste ved epidermolysis bullosa (EB) fra 1. januar 2017
Pasientenes egenandeler må rapporteres via Helsenettethttps://helfo.no/viktige-meldinger/pasientenes-egenandeler-ma-rapporteres-via-helsenettetPasientenes egenandeler må rapporteres via Helsenettet
Tannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via Norsk Helsenetthttps://helfo.no/viktige-meldinger/tannpleiere-ma-rapportere-pasientenes-egenandeler-via-norsk-helsenettTannpleiere må rapportere pasientenes egenandeler via Norsk Helsenett
Tannleger må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettethttps://helfo.no/viktige-meldinger/tannleger-ma-rapportere-pasientenes-egenandeler-via-helsenettetTannleger må rapportere pasientenes egenandeler via helsenettet
Bruk tidstakstane for behandling med elektroterapihttps://helfo.no/viktige-meldinger/bruk-tidstakstane-for-behandling-med-elektroterapiBruk tidstakstane for behandling med elektroterapi
Riktig utlevering av medisinsk forbruksmateriellhttps://helfo.no/viktige-meldinger/riktig-utlevering-av-medisinsk-forbruksmateriellRiktig utlevering av medisinsk forbruksmateriell
Husk riktig bruk av tidstakst for legehttps://helfo.no/viktige-meldinger/husk-riktig-bruk-av-tidstakst-for-legeHusk riktig bruk av tidstakst for lege
Endring i ordningen for pasientreiserhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-ordningen-for-pasientreiserEndring i ordningen for pasientreiser
Fysioterapeuter får økonomisk støtte når de kobler seg til Helsenettethttps://helfo.no/viktige-meldinger/fysioterapeuter-far-okonomisk-stotte-nar-de-kobler-seg-til-helsenettetFysioterapeuter får økonomisk støtte når de kobler seg til Helsenettet
Forskrivningskontroll av lisdeksamfetamin på blå resepthttps://helfo.no/viktige-meldinger/forskrivningskontroll-av-lisdeksamfetamin-pa-bla-reseptForskrivningskontroll av lisdeksamfetamin på blå resept
Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkerehttps://helfo.no/viktige-meldinger/opplysningstjeneste-for-formidling-av-tuberkulosesvar-for-asylsokereOpplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar for asylsøkere
Fysioterapeutene har endret bruken av tidstaksterhttps://helfo.no/viktige-meldinger/fysioterapeutene-har-endret-bruken-av-tidstaksterFysioterapeutene har endret bruken av tidstakster
Allmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientenehttps://helfo.no/viktige-meldinger/allmennleger-kan-fra-1-september-instituere-og-soke-om-individuell-stonad-pa-vegne-av-pasienteneAllmennleger kan fra 1. september instituere og søke om individuell stønad på vegne av pasientene
Folketrygden dekker ikke utgiftene til det kolesterolsenkene legemidlet Lojuxtahttps://helfo.no/viktige-meldinger/folketrygden-dekker-ikke-utgiftene-til-det-kolesterolsenkene-legemidlet-lojuxtaFolketrygden dekker ikke utgiftene til det kolesterolsenkene legemidlet Lojuxta
Retningslinjer for individuell stønad til Orkambi ved cystisk fibrosehttps://helfo.no/viktige-meldinger/retningslinjer-for-individuell-stonad-til-orkambi-ved-cystisk-fibroseRetningslinjer for individuell stønad til Orkambi ved cystisk fibrose
Helfo har tatt i bruk Altinn-skjemaer for avtale om direkte oppgjørhttps://helfo.no/viktige-meldinger/helfo-har-tatt-i-bruk-altinn-skjemaer-for-avtale-om-direkte-oppgjorHelfo har tatt i bruk Altinn-skjemaer for avtale om direkte oppgjør
Nå kan leverandører søke om å få produkter til behandling av Epidermolysis bullosa oppført på ny produkt- og prislistehttps://helfo.no/viktige-meldinger/na-kan-leverandorer-soke-om-a-fa-produkter-til-behandling-av-epidermolysis-bullosa-oppfort-pa-ny-produkt-og-prislisteNå kan leverandører søke om å få produkter til behandling av Epidermolysis bullosa oppført på ny produkt- og prisliste
Endring i regelverk for private medisinske laboratorie- og røntgenverksemderhttps://helfo.no/viktige-meldinger/endring-i-regelverk-for-private-medisinske-laboratorie-og-rontgenverksemderEndring i regelverk for private medisinske laboratorie- og røntgenverksemder
Refusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner utført i 2016 kan nå fremmes for Helfohttps://helfo.no/viktige-meldinger/refusjonskrav-for-bildeveiledete-intervensjoner-utfort-i-2016-kan-na-fremmes-for-helfoRefusjonskrav for bildeveiledete intervensjoner utført i 2016 kan nå fremmes for Helfo
Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. januar 2016https://helfo.no/viktige-meldinger/endringar-i-regelverk-for-sjukehuspoliklinikk-fra-1-januar-2016Endringar i regelverk for sjukehus/poliklinikk frå 1. januar 2016