Logo for print

​​Målet med pilotprosjektet er å finne ut om en ny organisatorisk modell for fastlegens tjenestetilbud vil gi et bedre tilbud til pasientene/innbyggerene. Teamet skal bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær.

Legekontor og kommuner som deltar i pilotprosjektet får tilskudd fra staten for å delta.

Primærhelseteam skal prøves ut i et pilotprosjekt over tre år. Helsedirektoratet, som har ansvaret for utprøvingsprosjektet, ber kommuner og fastleger som er interessert i å være med i pilotprosjektet om å sende søknad til Helsedirektoratet innen 15. oktober.
Pilotprosjektet skal gjennomføres i seks kommuner; to små, to mellomstore og to store kommuner. Det ønskes omkring 80 fastleger samlet fra de valgte kommunene.

Oppstart av pilotprosjektet er 1. april 2018, og prosjektet varer til 31. mars 2021.

Les mer om primærhelseteam, pilotprosjektet og finn søknadsskjema på Helsedirektoratets nettsider.