Logo for print

Privatpersoner med yrkesskade må først ha et yrkesskadevedtak fra NAV. Dette vedtaket gir rett til dekning av utgifter som er utløst av yrkesskaden. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen.

For å få full dekning til helsetjenester etter reglene om yrkesskade, er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden.

Dersom pasienten ikke har dokumentert yrkesskade, må pasienten betale egenandel for behandlingen.

Lege

Ved legebehandling som følge av yrkesskaden, skal pasienten vise vedtaket fra NAV. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel. Du må ha fastlegeavtale med kommunen eller avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak.

Du skal også vurdere om pasientens behov for legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr og medisinsk forbruksmateriell skyldes yrkesskaden. Dersom dette er tilfellet, skal du skrive en erklæring der legemidler og eventuelt andre behov blir spesifisert med navn. Du må i tillegg skrive resept på aktuelle varer, også for legemidler og varer som er reseptfrie.

Legeerklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra NAV, må pasienten sende til Helfo. Skriftlig vedtak på konkrete preparater blir sendt til pasienten og må vises ved utlevering hos apotek og bandasjist.

Fysioterapeut

Ved behandling hos fysioterapeut kan det gis fritak for egenandel ved yrkesskade. Det må foreligge et vedtak fra NAV. Dette får du fra pasienten. For at du skal gi fritak for egenandel, må behandlingsbehovet i det vesentligste skyldes den godkjente yrkesskaden. Dette må dokumenteres i journalen.

Vernepliktige og korporaler er yrkesskadedekket 24 timer i døgnet og har rett til dekning etter honorartakst. Det betyr at de ikke skal betale egenandel. Du må dokumentere at soldaten er i tjeneste på behandlingstidspunktet.

Tannlege / tannpleier

Ved tannlegehjelp som følge av yrkesskaden, skal pasienten vise vedtaket fra NAV. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel.

Hensiktsmessige hjelpemidler

Ved behov for briller som følge av yrkesskaden, kan pasienten søke Helfo om å få dekket utgiftene. Søknaden må inneholde en erklæring fra øyespesialist om at synssvekkelsen skyldes yrkesskaden. Denne legeerklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra NAV, må pasienten sende til Helfo. Helfo sender et vedtak i posten.
Dersom pasienten har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden, er det NAV som skal vurdere eventuell dekning.

Om utlevering på apotek og hos bandasjist

Når et apotek eller en bandasjist ekspederer en kunde som har fått godkjent yrkesskade, må vedkommende ha med seg vedtaket fra Helfo, og det må foreligge gyldig resept fra lege eller tannlege.

Vedtaket fra Helfo inneholder

  • varens navn
  • dosering for legemidler som er klassifisert i reseptgruppe A og B (vanedannende)
  • tidsbegrensning for vedtaket (Helfo fatter vedtak for maksimalt tre år av gangen)​

​Fant du det du lette etter?