Logo for print

Privatpersoner med yrkesskade må først ha et yrkesskadevedtak fra NAV. Dette vedtaket gir rett til dekning av utgifter som er utløst av yrkesskaden. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen.

For å få full dekning til helsetjenester etter reglene om yrkesskade, er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden.

Dersom pasienten ikke har dokumentert yrkesskade, må pasienten betale egenandel for behandlingen.

Lege

Ved legebehandling som følge av yrkesskaden, skal pasienten vise vedtaket fra NAV. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel. Du må ha fastlegeavtale med kommunen eller avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak.

Du skal også vurdere om pasientens behov for legemidler, næringsmidler, spesielt medisinsk utstyr og medisinsk forbruksmateriell skyldes yrkesskaden. Dersom dette er tilfellet, skal du skrive en erklæring der legemidler og eventuelt andre behov blir spesifisert med navn. Du må i tillegg skrive resept på aktuelle varer, også for legemidler og varer som er reseptfrie.

Legeerklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra NAV, må pasienten sende til Helfo. Skriftlig vedtak på konkrete preparater blir sendt til pasienten og må vises ved utlevering hos apotek og bandasjist.

Fysioterapeut

Ved fysikalsk behandling som følge av yrkesskaden, skal pasienten vise vedtaket fra NAV. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel.

Soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret har også en såkalt utvidet rett til yrkesskadedekning. Det betyr at de ikke skal betale egenandel. Soldaten må dokumentere at han/hun er i tjeneste.

Pasienten skal være henvist fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Pasienten trenger ikke henvisning ved undersøkelse og behandling hos manuellterapeut.

Du som er fysioterapeut må ha avtale om driftstilskudd med kommunen..

Tannlege / tannpleier

Ved tannlegehjelp som følge av yrkesskaden, skal pasienten vise vedtaket fra NAV. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel.

Hensiktsmessige hjelpemidler

Ved behov for briller som følge av yrkesskaden, kan pasienten søke Helfo om å få dekket utgiftene. Søknaden må inneholde en erklæring fra øyespesialist om at synssvekkelsen skyldes yrkesskaden. Denne legeerklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra NAV, må pasienten sende til Helfo. Helfo sender et vedtak i posten.
Dersom pasienten har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden, er det NAV som skal vurdere eventuell dekning.

Om utlevering på apotek og hos bandasjist

Når et apotek eller en bandasjist ekspederer en kunde som har fått godkjent yrkesskade, må vedkommende ha med seg vedtaket fra Helfo, og det må foreligge gyldig resept fra lege eller tannlege.

Vedtaket fra Helfo inneholder

  • varens navn
  • dosering for legemidler som er klassifisert i reseptgruppe A og B (vanedannende)
  • tidsbegrensning for vedtaket (Helfo fatter vedtak for maksimalt tre år av gangen)​