Logo for print
1.
Hvem kan søke?

Leverandører av medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler som har fått varer godkjent på en eller flere av våre produkt- og prislister, kan søke om å endre eller fjerne varene.

Hvis du søker på vegne av leverandør, må du legge ved en fullmakt fra leverandøren.

2.
Hvordan søke?

​For å se hvilke produkter som er tilgjengelige i ordningen nå og til hvilken pris, kan du gå inn i produkt- og prislistene.

Du kan søke om å få endret eller fjernet produkter på produkt- og prislisten året rundt. Vær oppmerksom på at du må levere søknad for alle pakninger (varenummer) du ønsker endret eller fjernet i produkt- og prislisten.

Du vil fjerne produkter

For å fjerne produkter fra produkt- og prislistene, bruk skjema Søknad om fjerning av produkt fra produkt- og prislisten (05-14.23) bokmål | nynorsk.

Produktet vil bli merket med «utgår dato» i tre måneder før det endelig blir tatt ut av produkt- og prislisten. Mulige fjerningsdatoer er 31. mars, 30. juni, 30. september eller 31. desember.

Du vil endre produkter

For å endre leverandørens artikkelnummer, navn på produktet, størrelse eller pris, bruk skjema Søknad om endringer i produkt- og prislisten (05-14.22) bokmål | nynorsk.

  • I første linje for hvert varenummer fyller du inn eksisterende artikkelnummer, navn på produktet, størrelse eller pris.
  • I andre linje fyller du inn nytt artikkelnummer, nytt navn på produktet, ny størrelse eller pris.
  • Dersom du vil ha endret prisen, vil Helfo som regel etterspørre mer informasjon – for eksempel pris i andre land, brukergrupper for produktet, forbrukstall, forventet salg, andre tilsvarende produkter på listene til Helfo med mer.
  • Hvis endringen krever nytt varenummer fra Farmalogg, skal du benytte skjema «Nytt produkt» for å få gjennomført endringen.
3.
Sende inn

​Det er dessverre ikke mulig å lagre utfylte Helfo-skjema i PDF-format.

  • Fyll ut skjema i PDF-format på datamaskinen
  • Skriv ut det utfylte skjemaet 
  •  Skann utskriften og send skjemaet til Helfo per e-post til post@helfo.no  i separate PDF-filer
4.
Saksbehandling

Du får svar i et vedtak på e-post. Produkt- og prislistene vil bli lagt ut på helfo.no fire ganger i året – 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Søknadene behandles fortløpende av fagpersoner med sykepleier-, bioingeniør- og økonomiutdannelse.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er gjennomsnittlig seks måneder. Søknadene behandles fortløpende, men saksbehandlingstiden avhenger av når søknaden er sendt inn. Det er blant annet ikke mulig for Helfo å gjøre endringer i databasen den siste måneden før listene legges ut.

Vi bruker kortere tid på å behandle enkle søknader som fjerning eller enkle endringer på oppførte produkter.

Vi bruker lengre tid på komplekse søknader som for eksempel søknader om endring av pris på allerede oppførte produkter. Da vil vi be om mer dokumentasjon i vurderingen av søknaden.

Kontakt oss

Helfo veiledning for helseaktører

815 70 070

 

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

​Fant du det du lette etter?