Logo for print

​Det betyr at det ikke lenger er folketrygden, men de regionale helseforetakene, som dekker utgiftene.

Fra denne dato vil det ikke være mulig å få stønad for disse legemidlene etter blåreseptforskriften (§ 5-14) eller bidragsordningen (§ 5-22), som Helfo har ansvaret for på vegne av folketrygden.

Apotekene kan ekspedere blå resepter som er skrevet ut før dato for overføring av finansieringsansvaret som H-resept ut blåreseptens gyldighetsdato.

Komplett oversikt over helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus finner du i forskriften.

Du kan også lese mer om overføringen av finansieringsansvaret for disse legemidlene på helsedirektoratet.no.