Logo for print

​Utgifter til behandling i grupper dekkes på følgende vilkår:

1. Medlemmet må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling.

2. Fysioterapeuten må være til stede i hele behandlingstiden og følge opp hver person i gruppen.

3. Lokaler og utstyr må være tilpasset antall personer i gruppen.

Ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise, jf. § 5 i denne forskriften.

Hver av takstene C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e og C34f teller som en behandling. Overlapping i tid mellom gruppebehandlinger honoreres ikke.

Takst C34a: Behandling i grupper [første] fem personer i 30 minutter

For de første fem personer i 30 minutter, pr. pasient

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,

C34b Behandling i grupper [neste] fem personer i 30 minutter

For de neste fem (6–10) personer i 30 minutter, pr. pasient

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23,

C34c Behandling i grupper [første] fem personer i 60 minutter

For de første fem personer i 60 minutter, pr. pasient

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23

C34d Behandling i grupper [neste] fem personer i 60 minutter

For de neste fem (6–10) personer i 60 minutter, pr. pasient

 Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt C34g, C34h, D40, F1, F21, F22, F23

​Fant du det du lette etter?