Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto av tannlege med mannlige pasient. (Foto: Morten Rakke)

Kontakt

HELFO veiledning for privatpersoner 815 70 030

Telefontid: Klokken 08.00-15.30

Adresse: HELFO, Postboks 2415, 3104 Tønsberg

Tannbehandling

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Be tannlegen om en vurdering av dine rettigheter.

Normalt er det tannlegen som gjør denne vurderingen, men også tannpleier kan vurdere dine rettigheter ved behandling av periodontitt (tannkjøttsykdom).

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

 • Punkt 1: Sjelden medisinsk tilstand (se egen diagnoseliste under «Relatert informasjon» til høyre på siden eller spør tannlegen)
 • Punkt 2: Leppe-kjeve-ganespalte
 • Punkt 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
 • Punkt  4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
 • Punkt 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
 • Punkt 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
 • Punkt 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
 • Punkt 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
 • Punkt 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
 • Punkt 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
 • Punkt 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
 • Punkt 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
 • Punkt 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)
 • Punkt 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven (og ute av stand til å kunne bruke løstsittende protese)

Hvordan får du stønaden din?

Det er lurt å spørre tannlegen/tannpleieren din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

Behandling hos tannlege/tannpleier med direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du skal ikke sende inn noe til HELFO
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales direkte til den som behandler deg
 • Regningen du får gjelder det du skal betale selv

Behandling hos tannlege/tannpleier uten direkte oppgjørsavtale foregår slik:

 • Du må legge ut for behandlingen selv
 • Du får «Skjema for tannbehandling» del I - kvittering for refusjon. Dette skal sendes HELFO, underskrevet av deg og den som har behandlet deg.
 • Stønad etter fastsatte takster fra folketrygden utbetales til din konto – husk å oppgi kontonummer!

HELFO må ha mottatt søknaden (skjema) som hovedregel senest innen seks - 6 - måneder fra hver enkelt behandlingsdato.

Vær oppmerksom på at tannlegen-/tannpleierens pris kan være høyere enn folketrygdens takster.

Gode råd

Merk deg også følgende:

 • Regning som ikke er spesifisert etter folketrygdens takster og regler, er ikke tilstrekkelig stønadsgrunnlag
 • Uttalelser fra fastlege, sykehus etc. skal eventuelt leveres til tannlege/tannpleier
 • Søknad om forhåndsgodkjenning er bortfalt
 • Kvittering for skattefradrag sendes ligningskontoret. Denne ordningen bortfalt fra og med inntektsåret 2012
 • Søknad om sosial bistand sendes til NAV lokalt/sosialkontoret
 • Erklæring/melding om yrkesskade sendes til NAV lokalt
 • Krav om reiseutgifter - se www.pasientreiser.no eller ring telefonnummer 05515

Hva hører under frikort egenandelstak 2

Noen få typer tannbehandling omfattes av reglene for Frikort egenandelstak 2

Du får «Skjema for tannbehandling» del II – kvittering for egenandel. Skjemaet skal du beholde selv.

Når du har betalt egenandeler utover beløpsgrensen for frikort egenandelstak 2, som er 2 670 kroner i 2014, sender du kvitteringene til HELFO. Søknadsskjema med adresser finnes på www.helfo.no/frikort. Du kan også ringe Frikorttelefonen på 815 70 050


 

 

Sist oppdatert: 09.02.2015
Send melding til sideansvarlig: HELFO


Copyright 2014 HELFO | Kontakt